Materiály

Materiály pro tradiční obnovy budov poptávejte na emailu trastam@trastam.cz nebo tel. 608 529 996.

Tradiční uležená vápenná kaše – hašené vápno

Naše vápenná kaše je vyráběna tradičním způsobem – hašením tříděného kusového vápna ve vodní lázni za intenzivního míchání. V průběhu hašení dochází k exotermické reakci (vaření vápna) a k postupnému chladnutí kaše. Poté je pro zajištění homogenity vápno pasírováno přes síto. Pro větší jemnost je vápno dále odleženo ve sklepích minimálně půl roku. Výchozí surovinou pro výrobu našeho hašeného vápna je tříděné kusové vápno od firmy VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Památková obnova

Naše vápno si nalezlo velkou oblibu zejména při konzervaci a doplňování historických omítek památkových objektů a jejich nátěrů. Vápno při smíchání s vhodně vybranými písky se hodí pro replikaci historických zdících malt, výrobu spárovací malty pro kamenné i cihelné zdivo, pro tvorbu jádrových omítek i jemných štukových povrchů včetně tažení profilovaných říms či šambrán. Vápno po naředění vodou a přecezení je lze použít i pro autentické nátěry s možností tónování pigmenty. Tak jako po staletí ho i dnes lze použít pro obílení roubených chalup. Při smíchání se sazemi je tradičním nátěrem soklových partií venkovských stavení.

Moderní stavby

Neméně významná je možnost využití našeho tradičního vápna při moderní výstavbě či alternativní ekovýstavbě (slaměné domy). Hlavními důvody pro užití našeho tradičního vápna je jeho prodyšnost a pružnost a také jistota, že v takto připravené maltě nejsou jiné nežádoucí příměsi. Při využití našeho vápna je také možné vytvořit různě strukturované a různě barevné režné povrchy. Z našeho vápna lze pomocí pigmentů vytvořit čistý vápenný nátěr. Oproti cementu při karbonataci do sebe opět váže CO2 ze vzduchu a tím minimalizuje svoji uhlíkovou stopu.

Přirozeně hydraulické vápno – NHL (Natural Hydraulic Lime)

Pro náročnější aplikace je k dispozici námi dodávané Přirozeně hydraulické vápno. To lze využít tam, kde by použití samotné vápenné kaše nebylo dostačující, například u staticky náročnějších konstrukcí nebo u konstrukcí vystavených extrémním vlivům počasí. Lze ho využít jako vhodnou náhradu portlandského cementu v nastavovaných staveništních maltách pro památkovou obnovu. Jeho využití je vždy potřeba dobře zvážit a konzultovat s odborníky. Předností je schopnost tuhnout a tvrdnout i ve vlhkém prostředí a dosahovat větších pevností při zachování odpovídající prodyšnosti a pružnosti. Přirozeně hydraulické vápno se vyrábí ve třech stupních podle výsledných pevností označovaných podle normy jako NHL 5, NHL 3,5 a NHL 2.

Hydradur NHL 5 – běžně skladem

Přirozeně hydraulické vápno dosahující nejvyšších pevností po vytvrdnutí. Vhodné použití zejména při stavbách základů pod úrovní terénu či tvorbě podlahových vrstev. V moderní výstavbě se používá jako tzv. “limecrete” - vápenný beton, náhražka neekologického betonu. Lze ho také využít při míchání “hempcrete” - konopného betonu. Osvědčil se také jako příměsné pojivo k vápenné kaši při konzervaci zřícenin.
Technický list NHL 5

Calcidur NHL 3,5 – běžně skladem

Střední stupeň Přirozeně hydraulického vápna. Vhodný pro vylepšení staveništní malty pro omítání historických objektů exponovaných povětrnostním vlivům, také pro malty k pokládání půdovkové či kamenné dlažby. Lze ho také využít při míchání “hempcrete” - konopného betonu. Možnost použití pro tvorbu směsi pro tadelact či marocký štuk.
Technický list NHL 3,5

Calcidur NHL 2 – na objednání

Nejslabší stupeň Přirozeně hydraulického vápna. Možnost nahrazení použitím příměsi NHL 3,5 do vápenné kaše. Použití pro exteriérové omítky historických objektů s požadavkem na vyšší pevnost.
Technický list NHL 2

S využitím a specifikací Přirozeně hydraulického vápna vám rádi pomůžeme. Neváhejte se na nás obrátit, máme dlouholeté zkušenosti s jeho používáním.

Ozvěte se mi

+420 608 529 996
TRASTAM s.r.o.

TRASTAM s.r.o. vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 35279
Boršov 94, 569 21 Moravská Třebová
DIČ: CZ04143272, IČO: 04143272